Załącznik nr 4 Regulaminu

Załącznik nr 4 do Podręcznika Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie

 Ankieta informacyjna i sprawdzająca

Nazwa klienta: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data: ……………………………………………………………                     Godz.: …………………………………………………………

Rodzaj produkcji: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy osoby korzystające posiadają aktualne orzeczenie lekarskie do celów 
sanitarno-epidemiologicznych? 

Czy osoby korzystające posiadają znajomość obsługi urządzeń znajdujących się? 

Czy osoby korzystające posiadają znajomość obsługi urządzeń znajdujących się? 

Czy urządzenia są sprawne i czyste? Czy pomieszczenia są czyste?

Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy:

…………………………………………

…………………………………………

Klienta

Osoby dopuszczającej

Wielkość produkcji

Lp

Produkt

Jedn.

Ilość

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nasi producenci

Klub zakupowy
Kokoszyk
Klub zakupowy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną ,,Smaki Gościńca", która w każdy poniedziałek wysyła do klientów aktualną ofertę. Zamówienia przyjmowane są do wtorku wieczorem i realizowane pod koniec tygodnia.
Aktualna
oferta
Kokoszyk
Zapisz się do klubu
będziemy przesyłać do Ciebie aktualną ofertę
Nasi przyjaciele