Załącznik nr 1 Regulaminu

Załącznik nr 1 do Podręcznika Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie Zgłoszenie zapotrzebowania wynajęcia pomieszczeń kuchennych

   

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………….…………………..

Nazwa firmy: …………………………………….……………………………………………………………….

Proszę podać cel wykorzystania pomieszczeń kuchennych: ……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę podać oczekiwane daty i godziny skorzystania z pomieszczeń kuchni:

…………………………………...……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę podać, ile osób będzie przebywać w kuchni: …………………………

Czy posiada Pan/Pani i osoby towarzyszące doświadczenie w obsłudze urządzeń kuchennych, znajdujących w pomieszczeniu kuchni?  TAK  NIE[1]

Czy Pan/Pani i osoby towarzyszące posiadają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych?   TAK   NIE[2]

Czy potrzebna jest Pani/Panu pomoc w zakresie technologii wytwarzania lub pakowania żywności?   TAK   NIE

.………………………….                        …………………………………………………………..

data                                                                                                       podpis

 

[1] Właściwą odpowiedź zakreślić lub podkreślić albo skreślić niewłaściwą

[2] J/w. Odpowiedź NIE uniemożliwia skorzystanie z pomieszczeń kuchni

Nasi producenci

Klub zakupowy
Kokoszyk
Klub zakupowy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną ,,Smaki Gościńca", która w każdy poniedziałek wysyła do klientów aktualną ofertę. Zamówienia przyjmowane są do wtorku wieczorem i realizowane pod koniec tygodnia.
Aktualna
oferta
Kokoszyk
Zapisz się do klubu
będziemy przesyłać do Ciebie aktualną ofertę
Nasi przyjaciele