Unia Nadwarciańska- wizyta studyjna

W dniach 1-3 marca 2017r gościliśmy na terenie gimin Gościńca 4 żywiołów przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego, Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz  Zakładu Aktywności Zawodowej, a także osoby skupione wokół idei powstania Inkubatora Kuchennego na tereie działania LGD ,,Unia Nadwaciańska" wraz ze Starostą Słupeckim panem Mariuszem Roga.
 

Nasi producenci

Klub zakupowy
Kokoszyk
Klub zakupowy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną ,,Smaki Gościńca", która w każdy poniedziałek wysyła do klientów aktualną ofertę. Zamówienia przyjmowane są do wtorku wieczorem i realizowane pod koniec tygodnia.
Aktualna
oferta
Kokoszyk
Zapisz się do klubu
będziemy przesyłać do Ciebie aktualną ofertę
Nasi przyjaciele