Co robimy?

Szkolenia
Ważnym zadaniem inkubatora kuchennego jest zachęcanie potencjalnych przedsiębiorców do podejmowania i rozwijania własnej działalności w zakresie przetwórstwa i sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych oraz gastronomii. Szkolenia zaproponowane dla działalności inkubatora wynikają ze specyficznych potrzeb rosnącego rynku i podaży w branży gastronomicznej, co powoduje potrzebę poszukiwania przez te podmioty nowych pomysłów na produkty oraz doskonalenie personelu.
Usługi
Inkubator kuchenny to miejsce (budynek z urządzeniami) przeznaczone dla drobnych przetwórców produktów rolnych czy rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach.
Kuchnia
Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie konsumentów, inkubator kuchenny (w PROW nazwany Inkubatorem Przetwórstwa Lokalnego) umożliwia wykorzystanie nowych możliwości rynkowych dla rozwoju, promocji i sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych w formule która przyczynia się zarówno do poprawy jakości i standardu życia rolników i producentów żywności, jak i do promocji regionu, w którym mieszkają.
Zasady korzystania
Zapoznaj się z regulaminem i zasadami korzystania z inkubatora.
Smaki gościńca
,,Smaki Gośińca" to marka wysokiej jakości produktów pochodzącychz obszaru gmin ,,Gościńca 4 żywiołów"- Kalwarii Zebrzydowskiej, Lanckorony, Mucharza, Stryszowa. Są one produkowane na małą skalę w oparciu o tradycyjne przepisy i receptury, a ich smak zależy w dużej mierze od ilości słońca i naturalnych warunków uprawy.

Nasi producenci

Klub zakupowy
Kokoszyk
Klub zakupowy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną ,,Smaki Gościńca", która w każdy poniedziałek wysyła do klientów aktualną ofertę. Zamówienia przyjmowane są do wtorku wieczorem i realizowane pod koniec tygodnia.
Aktualna
oferta
Kokoszyk
Zapisz się do klubu
będziemy przesyłać do Ciebie aktualną ofertę
Nasi przyjaciele