Kim jesteśmy?

Inkubator kuchenny to inicjatywa podjęta przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa w ramach projektu realizowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. Głównym partnerem Fundacji zaangażowanym w to duże przedsięwzięcie jest Lokalna Grupa Działania ,,Gościniec 4 żywiołów”.

Inkubator, będący pierwszym tego typu obiektem w Polsce, powstał w Zakrzowie. Najważniejszą jego częścią jest kuchnia wyposażona w urządzenia dużej gastronomii oraz chłodnie. Pozwala to na prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej oraz szkoleniowo- doradczej z zakresu przetwórstwa rolno- spożywczego i gastronomii. Lokalni rolnicy, małe firmy i osoby oraz organizacje zainteresowane tego typu działalnością mogą skorzystać z inkubatora wynajmując pomieszczenia i wyposażenie kuchni oraz chłodnię w celu wyrobu i przechowywania własnych produktów. Organizacja pracy jak również spotkania dotyczące wykorzystania potencjału inkubatora odbywają się pod nadzorem wyszkolonego w tym celu personelu.
Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie konsumentów, inkubator kuchenny (w PROW nazwany Inkubatorem Przetwórstwa Lokalnego) umożliwia wykorzystanie nowych możliwości rynkowych dla rozwoju, promocji i sprzedaży żywnościowych produktów lokalnych w formule która przyczynia się zarówno do poprawy jakości i standardu życia rolników i producentów żywności, jak i do promocji regionu, w którym mieszkają.

W Polsce mamy do czynienia z 3 podstawowymi barierami formalnymi, na które inkubator kuchenny jest odpowiedzią:

1. brak możliwości legalnej sprzedaży przetworów wykonywanych w domu czy w małym gospodarstwie rolnym;

2. te same przepisy obowiązują małe i duże (masowa produkcja) gospodarstwa rolne, rolnicy w małych gospodarstwach są przekonani, że nie mogą im sprostać;

3. skomplikowane zapisy ustawowe, trudne do zrozumienia dla rolnika, napisane w sposób zawiły, w tekście odwołujące się do kolejnych, obszernych ustaw i rozporządzeń.

Inkubatory kuchenne są instytucjami otoczenia biznesu tak jak inkubatory przedsiębiorczości, parki  czy inkubatory technologiczne. Celem tworzenia inkubatorów jest wsparcie rozwoju lokalnego ogólnie lub w wybranej dziedzinie gospodarki. W przypadku inkubatorów kuchennych jest to rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego na danym obszarze.
Inkubator kuchenny to miejsce z pomieszczeniami przeznaczonymi pod krótkoterminowy wynajem dla osób i podmiotów w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Odpowiednio wyposażone i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i personelem zapewniającym wsparcie doradcze. Inkubatory mogą oferować także długoterminowy wynajem pomieszczeń dla przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego.
Inkubatory kuchenne są ważne dla rozwoju lokalnego, szczególnie w takich miejscach, gdzie gospodarstwa rolne są bardzo rozdrobnione i nie ma już praktycznie rolnictwa towarowego. W takich miejscach o opłacalności produkcji rolniczej decyduje możliwość sprzedaży produktów przetworzonych. Jest to także szansa na powstawanie małych, jednoosobowych firm przetwórczych produkujących wyjątkowe, niepowtarzalne i charaktery-styczne dla danego regionu produkty lokalne. Szansa na tworzenie nowych miejsc pracy opartych o lokalne zasoby regionu. To także szansa dla konsumentów na pozyskanie tradycyjnych, zdrowych produktów żywnościowych, pochodzących od rozpoznawanych dla klientów, konkretnych, znanych im producentów.
Inkubator Kuchenny jest również profesjonalnym narzędziem dla budowania marki lokalnej służącej wprowadzeniu na rynek żywnościowych produktów lokalnych, czyli takich, które można zdefiniować następująco:

Produkty lokalne- to wyroby lub usługi, z którymi utożsamiają się mieszkańcy regionu, wytwarzane w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej ( autor Olga Gałek w konsultacji z zespołem ds. produktu lokalnego, działającym przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w latach 2002 - 2009 ).

Rolą inkubatora kuchennego w Zakrzowie i planowanego w przyszłości także Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej jest stymulowanie działalności innowacyjnej w zakresie produkcji spożywczej poprzez organizację kursów i warsztatów z wykorzystaniem zaplecza technologicznego inkubatora kuchennego. Wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozpowszechniania informacji wśród osób zainteresowanych korzystaniem z inkubatora zapewnia  zaplecze warsztatowo-edukacyjne inkubatora .

Cieszymy się, że udało nam się utworzyć pierwszy w Polsce profesjonalnie przygotowany inkubator kuchenny. Z naszych doświadczeń już dziś korzystają licznie inne społeczności lokalne oraz stowarzyszenia, gminy, Lokalne Grupy Działania. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem - bo droga do sukcesu była długa i trudna. Zapraszamy do współpracy!

Renata Bukowska
Prezes stowarzyszenia „Gościniec 4 Żywiołów” 


 

Nasi producenci

Klub zakupowy
Kokoszyk
Klub zakupowy prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną ,,Smaki Gościńca", która w każdy poniedziałek wysyła do klientów aktualną ofertę. Zamówienia przyjmowane są do wtorku wieczorem i realizowane pod koniec tygodnia.
Aktualna
oferta
Kokoszyk
Zapisz się do klubu
będziemy przesyłać do Ciebie aktualną ofertę
Nasi przyjaciele